ساخت Desktop مجازی در ویندوز

ساخت Desktop مجازی در ویندوز

یکی از ویژگی های دوست داشتنی لینوکس استفاده از چند Desktop مجازی و جا به جایی بین آنهاست. در ویندوز هم با استفاده از برنامه کم حجمی به نام Desktops می توانید چند Desktop مجازی ایجاد کنید و به راحتی بین آنها Switch کنید.

با استفاده از این برنامه شما می توانید ۳ Desktop مجازی ایجاد کنید (به اضافه Desktop اصلی ویندوز). حجم این برنامه ۶۰KB است و احتیاجی به نصب ندارد. یک برنامه Stand-alone می باشد.

آیکن برنامه در ناحیه Notification

با استفاده از آیکن برنامه که در قسمت Notification ویندوز قرار دارد می توانید بین Desktop های مختلف Switch کنید.

دانلود: Desktops


Comments are closed.