اشتراک گذاری داده ها بین برنامه های کاربردی در ویندوز ۸

اشتراک گذاری داده ها بین برنامه های کاربردی در ویندوز 8

در ویندوز ۸ مایکروسافت مکانیزم جدیدی را با عنوان Windows Share معرفی کرده است. با استفاده از این تکنولوژی برنامه های کاربردی قادر خواهند بود تا Text, Bitmap, HTML و انواع داده های دیگر را به اشتراک بگذارند.

Windows Share می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق یک فرمت توسعه پذیر انتقال دهد. فرآیند اشتراک گذاری در Windows Share بر پایه موارد زیر تعریف شده است:

- Source: هر برنامه کاربردی که قصد دارد اطلاعاتش را با بقیه برنامه ها به اشتراک بگذارد.

- Target: هر برنامه کاربردی که می خواهد از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده بقیه برنامه ها استفاده کند.

- Broker: هر رابط انتقال بین Source و Target

اگر کاربری قصد دارد اطلاعات به خصوصی را از یک برنامه کاربردی به اشتراک بگذارد، یک لیست از برنامه هایی که نوع داده مورد نظر را قبول می کنند ارائه می شود که پس از انتخاب عمل انتقال انجام می شود. این یک حرکت درخشان از سوی مایکروسافت است که انعطاف بیشتری را برای توسعه دهندگان Application ها فراهم می کند. زمانی که برنامه ها بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند، بسیاری از رابط های کاربری غیر ضروری خواهند شد.


Comments are closed.