قرار دادن تصویر پس زمینه به عنوان Lockscreen

قرار دادن تصویر پس زمینه به عنوان Lockscreen

در ویندوز ۸ شما قادرید تا تصویر پس زمینه خود را به عنوان تصویر صفحه Startup قرار دهید. با انجام ۳ مرحله شما می توانید این کار را انجام دهید.

ابتدا به مسیر زیر بروید:

C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes\basic.theme

1- فایل basic.theme را به کمک برنامه ای مثل ++Notepad ویرایش کنید.

ویرایش Theme با استفاده از ++Notepad

۲- مقدار مقابل عبارت SetLogonBackground از ۰ به ۱ تغییر دهید.

۳- کامپیوتر خود را یکبار Restart کنید.

حالا شما باید تصویر جدید lockscreen را مشاهده کنید.


Comments are closed.