تغییر Explorer.exe برای باز کردن پوشه دلخواه

تغییر Explorer.exe برای باز کردن پوشه دلخواه

در Taskbar ویندوز ۷ آیکن Explorer.exe وجود دارد که به طور پیش فرض Libraries folder را باز می کند. در این پست ترفندی را آموزش می دهم که به کمک آن بتوانید هر پوشه ای را به کمک Explorer.exe باز کنید.

بر روی آیکن Explorer راست کلیک کنید و مجددا بر روی Windows Explorer راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید. در کادر محاوره ای Windows Explorer Properties به زبانه Shortcut بروید. در کادر مقابل عبارت Target عبارت windir%\explorer.exe% را بنویسید و در ادامه آن مسیر پوشه مورد نظر خود را وارد کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید من مسیر C:\Users\ACK\Downloads وارد کرده ام تا توسط Explorer.exe پوشه Downloads را باز کنم.

تغییر Explorer.exe برای باز کردن پوشه دلخواه

اگر می خواهید درایو C را به صورت پیش فرض برای Windows Explorer قرار دهید عبارت \:C را وارد کنید و سپس بر روی Apply/OK کلیک کنید.

در اینجا به چند دستور برای باز کردن پوشه های سیستمی اشاره می کنم:

- باز کردن پوشه Documents:

%windir%\explorer.exe ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

- باز کردن پوشه Network:

%windir%\explorer.exe ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

- باز کردن سطل آشغال:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

- باز کردن کنترل پنل:

%SystemRoot%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

- باز کردن پوشه جستجوی کامپیوتر:

%SystemRoot%\explorer.exe ::{1F4DE370-D627-11D1-BA4F-00A0C91EEDBA}


Comments are closed.