خالی کردن سطل آشغال در تمام حساب های کاربری

خالی کردن سطل آشغال در تمام حساب های کاربری

زمانی که فضای درایوها پر می شود یکی از راههای افزایش فضا خالی کردن سطل آشغال ویندوز است. اگر بر روی کامپیوتر شما چند حساب کاربری وجود دارد نیازی نیست تا به همه آنها Login کنید و سطل آشغال را خالی کنید. به کمک یک دستور ساده می توانید سطل آشغال را در تمام حساب های کاربری خالی کنید.

در ویندوز ۷ یا ۸ منوی Start را باز کنید و عبارت CMD را در کادر جستجو وارد کنید و Enter را فشار دهید. عبارت زیر را در پنجره Command Prompt تایپ کنید:

rd /s c:\$Recycle.Bin

در دستور بالا “C” درایو ویندوز است. کلید Enter را فشار دهید.

خالی کردن سطل آشغال در تمام حساب های کاربری

کلید Y را تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا دستور اجرا شود. حالا سطل آشغال در تمام حساب های کاربری به سرعت خالی شد. Exit را تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا پنجره Command Prompt بسته شود. این دستور در ویندوز ۸ هم با موفقیت تست شده است.

توجه: این دستور باید توسط حساب کاربری Admin اجرا شود.


Comments are closed.