WHOAMI چیست؟

WHOAMI چیست؟

شاید بیشتر کاربران ویندوز ۷ ندانند که WHOAMI چیست. در ویندوز یک ابزار کمکی خط فرمان وجود دارد که (WHOAMI (WHO AM I نامیده می شود. در اینجا نحوه استفاده از WHOAMI و پارامترهای آن را یاد می گیرید.

به کمک این ابزار می توانید اطلاعات زیر را بدست آورید:

# نام حساب کاربری که با آن Logon کرده اید.

# نام گروه های امنیتی که عضو آنها هستید.

# SID

# مجوزهای امنیتی

این ابزار در ویندوز ویستا معرفی شد. اما قبل از آن یک قسمت از ابزارهای Resource Kit در ویندوز ۲۰۰۰ و Support Tools در ویندوز XP بود. برای استفاده از WHOAMI مراحل زیر را دنبال کنید:

- منوی Start را باز کنید و در کادر جستجو عبارت cmd را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

- بعد از باز شدن پنجره Command Prompt عبارت WHOAMI را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

اجرای دستور WHOAMI

پارامترهای WHOAMI:

# UPN/                نمایش نام کاربری در قالب User Principal Name

# FQDN/              نمایش نام کاربری در قالب  Fully Qualified Distinguished Name

# USER/              نمایش نام کاربری به همراه SID

# GROUPS/         نمایش گروه های کاربری که عضو آنها هستید.

# PRIV/              نمایش مجوزهای امنیتی کاربر فعلی

# LOGONID/        نمایش شماره logon کاربر فعلی

# ALL/                تمام اطلاعات بالا را یکجا نمایش می دهد.

# ?/                    نمایش کلیه پارامترهای WHOAMI

کاربران ویندوز XP می توانند Support Tools را از اینجا دانلود کنند.


Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. عجب دستوری!!
    سراسر عرفانه