چگونه پوشه فایل های موقت اینترنت را انتقال دهیم؟

به صورت پیش فرض Internet Explorer فایل های Temporary یا موقت اینترنت را در پروفایل هر کاربر ذخیره می کند. مانند مسیر زیر:

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files

اما شما به راحتی می توانید این مسیر را تغییر دهید. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

# Internet Explorer را باز کنید. سپس از طریق منوی Tools گزینه Internet Options را انتخاب کنید.

# در زبانه General و زیر قسمت Browsing history بر روی دکمه Settings کلیک کنید.

چگونه پوشه فایل های موقت اینترنت را انتقال دهیم؟

# در مرحله بعد بر روی دکمه …Move folder کلیک کرده و مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید. در آخر بر روی OK کلیک کنید.

چگونه پوشه فایل های موقت اینترنت را انتقال دهیم؟


Comments are closed.