غیرفعال کردن پیغام Open File

غیرفعال کردن پیغام Open File

این پیغام امنیتی زمانی که شما یک فایل exe. را اجرا می کنید نمایش داده  می شود. اگر نمایش مداوم این پیغام شما را کلافه کرده است این مطلب را دنبال کنید. در این پست یاد می گیرید چگونه پیغام Open File – Security Warning را غیرفعال کنید.

- کلید ترکیبی Win+R را فشار دهید تا پنجره Run باز شود.

- در پنجره Run عبارت inetcpl.cpl را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. این دستور کادر محاوره ای Internet Options را نمایش می دهد.

پنجره Run در ویندوز

- به زبانه Security بروید.

پنجره Internet Options

- مطمئن شوید که در کادر Select a zone گزینه Internet انتخاب شده است. سپس بر روی Custom Level کلیک کنید.

کادر محاوره ای Security Settings

- در زیر عبارت Launching applications and unsafe files گزینه (Enable (not secure را انتخاب کنید.

- بر روی OK و سپس Yes کلیک کنید.

تائید اعمال تغییرات


Comments are closed.