گوگل تنظیمات حریم خصوصی Internet Explorer را هم دور می زند

گوگل تنظیمات حریم خصوصی Internet Explorer را هم دور می زند

درست زمانی که شما به عنوان یک کاربر Internet Explorer فکر می کنید از چشمان کاوشگر گوگل مخفی هستید، خبر می آید که مانند مرورگر Safari گوگل توانسته تنظیمات حریم خصوصی کاربران IE را دور بزند.

تیم IE به تازگی فهمیدند که گوگل از یک تکنیک مشابه برای دور زدن تنظیمات حریم خصوصی استفاده کرده و از طریق کوکی ها کاربران را تحت نظر دارد. البته مکانیزم استفاده شده با آنچه برای مرورگر Safari استفاده شده است کمی متفاوت است. از کوکی های third-party برای ردیابی کاربران استفاده می شود که هنگام آنلاین بودن چه کارهایی را انجام می دهند. در مرورگر Safari کوکی های third-party بلوک می شوند اما گوگل با استفاده از تکنیکی خاص می تواند به آنها دسترسی داشته باشد. البته همین اتفاق در IE نیز رخ می دهد.


Comments are closed.