نقطه مقابل موقعیت شما کجاست؟

نقطه مقابل موقعیت شما کجاست؟

آیا دوست دارید بدانید که نقطه مقابل موقعیت جغرافیایی شما کجاست؟

دو منطقه در سطح زمین که نقطه مقابل یکدیگر هستند Antipodes نامیده می شود. این دو منطقه را می توان به کمک یک خط مستقیم از مرکز زمین به یکدیگر متصل کرد. به طور مثال اگر موقعیت شما در نیوزلند باشد نقطه مقابل شما اسپانیا خواهد بود.

من سعی کردم موقعیت خودم را پیدا کنم. همانطور که در شکل می بینید نقطه مقابل شهر تهران جایی در اقیانوس آرام جنوبی می باشد. البته طبیعی است چون بیشتر سطح کره زمین را آب پوشانده است.

برای مشاهده نقطه مقابل موقعیت خود می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:

Antipodes Map

 


Comments are closed.