فضای ذخیره سازی Gmail به ۱۰ گیگ افزایش یافت

فضای ذخیره سازی Gmail به 10 گیگ افزایش یافتهمانطور که می دانید هفته گذشته Google Drive معرفی شد. بعد از آن تیم Gmail اعلام کرد که فضای ذخیره سازی جی میل را افزایش داده اند.

تا قبل از معرفی Google Drive فضای اختصاص داده شده به کاربران ۷.۵ گیگ بود اما حالا به ۱۰ گیگ افزایش یافته است.


Comments are closed.