Windows Explorer چگونه اندازه فایل ها را محاسبه می کند؟

Windows Explorer چگونه اندازه فایل ها را محاسبه می کند؟

آیا تا به حال به تفاوت اندازه فایل ها در پنل جزئیات و ستون Size در Windows Explorer توجه کرده اید؟ چرا این مقادیر با هم متفاوت است؟

همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای فایل win8desktop در پنل جزئیات مقدار ۷۹ بایت نمایش داده شده است اما در ستون Size مقدار ۱ کیلوبایت درج شده است. مقدار در ستون Size همیشه بر حسب کیلوبایت محاسبه می شود. نکته ای که وجود دارد این است که این مقدار رند می شود. البته در مواردی که حجم فایل ناچیز است مقدار ۰ کیلوبایت نمایش داده نمی شود و به جای آن ۱ کیلوبایت نمایش داده می شود.

اما در پنل جزئیات از ۳ واحد کیلوبایت، مگابایت و گیگابایت برای نمایش حجم فایل استفاده می شود. برای مثال اگر یک فایل ۱۹۴۶۵ بایت باشد (برابر با ۱۹.۰۰۸۸ کیلوبایت) در ستون سایز ۲۰ کیلوبایت و در پنل جزئیات ۱۹ کیلوبایت نمایش داده می شود. به عبارت دیگر Windows Explorer از متدهای مختلفی برای رند کردن حجم فایل ها استفاده می کند.


Comments are closed.