مدیریت چندین مانیتور در ویندوز

مدیریت چندین مانیتور در ویندوز

زمانی که شما با چند مانیتور کار می کنید باید از یک ابزار مناسب برای مدیریت آنها هم استفاده کنید.

MultiMonitorTool نام ابزار پرتابل و رایگانی است که به شما اجاره می دهد تا چندین مانیتور را مدیریت کنید. از ویژگی های MultiMonitorTool می توان به موارد زیر اشاره کرد:

# فعال / غیرفعال کردن مانیتورها

# انتخاب مانیتور اصلی (Primary)

# ذخیره کردن پیکربندی تمام مانیتورها

# انتقال از یک مانیتور به مانیتور دیگر و… .

برای غیرفعال کردن یک مانیتور آن را از لیست انتخاب کنید سپس با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+F6 آن را Disable کنید. برای فعال کردن هم از کلید ترکیبی Ctrl+F7 می توانید استفاده کنید. این برنامه شامل دو نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی است که شما می توانید از طریق لینک زیر آنها را دانلود کنید: (حجم: ۴۴۲ کیلوبایت)

Download MultiMonitorTool


Comments are closed.