اضافه کردن زبانه ها به Windows Explorer

یکی از ویژگی هایی که هنوز در Windows Explorer وجود ندارد، امکان استفاده از زبانه (Tab) است. با استفاده از زبانه ها می توان به جای اینکه چندین پنجره را باز کنیم تنها از یک پنجره با چندین زبانه استفاده کنیم.

TabExplorer یک ابزار رایگان برای ویندوز است که به کاربران اجازه استفاده از زبانه ها را می دهد. بعد از اجرای برنامه باید تیک گزینه Enable Tab Explorer را بزنید تا زبانه ها به بالای Explorer اضافه شوند.

اضافه کردن زبانه ها به Windows Explorer

همچنین با استفاده از منوی زبانه ها می توان یک زبانه جدید ساخت یا زبانه ها را بست و یا تغییر نام داد.

اضافه کردن زبانه ها به Windows Explorer

شما می توانید برنامه پرتابل TabExplorer را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

Download TabExplorer

رمز: www.hinetwork.ir


Comments are closed.