غیر فعال کردن اخطارهای مربوط به App در ویندوز ۸

همان طور که می دانید ویژگی های بارز ویندوز ۸ همچون تنظیمات Start screen و Windows Explorer به همراه خاصیت نمایان ساختن اخطارهایی همراه هستند. به طور مثال به محض دریافت ایمیلی، از طرف mail app اطلاعی صادر می شود که به طور پیش فرض این ویژگی ها در app ها فعال هستند ولی امکان دارد شما نیازی به دریافت اطلاع از همه این app ها نداشته باشید‍! حال چاره چیست؟

Disable-Windows-8-Notification-hinetwork.ir

شما برای این کار می توانید app ها را سفارشی سازید! برای انجام این تنظیمات با فشردن کنترل ترکیبی Win + C بر روی گزینه Settings کلیک کرده و گزینه PC settings را انتخاب نمایید. در قسمت PC setting همانند شکل می توانید برای app مورد نظرتان ارسال اطلاع را غیر فعال سازید.

PC-Settings-hinetwork.ir
توضیحات شکل:
۱) فعال یا غیر فعال کردن ارسال اطلاع توسط app ها
۲) نمایش اطلاع مربوط به app ها در lock-screen
3) پخش صدا هنگام بروز اطلاع
۴) سفارشی کردن تک تک app ها


Comments are closed.