چگونگی بازگرداندن آخرین تب های بسته شده در مرورگرها

امروزه اکثر و حتی می توان گفت همه مرورگرهای وب، ویژگی نمایش صفحات در تب های مختلف در یک پنجره اصلی را دارا هستند. به وسیله این تب ها ما می توانیم در محیطی به اصطلاح جم و جور تر از صفحات زیادی دیدن کنیم.
حال در نظر بگیرید که اگر در میان این صفحات زیاد، صفحه مهمی را به اشتباه ببندید، چاره چیست؟ همان طور که می دانید روش مرسوم مراجعه به بخش History مرورگر و پیدا کردن آدرس مورد نظر میان آدرس های مراجعه شده اخیر می باشد که کاری دشوار و زمان بر به نظر می آید، پس شما می توانید آخرین تب های بسته شده در مرورگر مورد نظرتان را بسیار راحت و با استفاده از کلیدهای ترکیبی زیر بازیابی کنید:

چگونگی بازگرداندن آخرین تب های بسته شده در مرورگرها


Comments are closed.