منظور از ناسازگاری ادغام پوشه ها در ویندوز ۸ چیست؟

ویندوز ۸ دارای ویژگی های جدیدی نسبت به ویندوز ۷ می باشد که امکاناتی را برای راحتی کار در اختیارتان قرار می دهد. ناسازگاری ادغام پوشه ها همان گونه که از نامش پیدا است در هنگام کپی و یا انتقال پوشه ای به مقصدی که دارای پوشه ای هم نام است رخ می دهد.

منظور از ناسازگاری ادغام پوشه ها در ویندوز 8 چیست؟

به بخش Folder Option رفته و بر روی تب View کلیک کنید، در پنجره ظاهر شده همانند شکل بالا با گزینه ای جدید در ویندوز ۸ به نام “Hide folder merge conflicts” رو به رو می شوید که در ویندوز ۷ موجود نمی باشد. این گزینه بیانگر مدیریت ناسازگاری در هنگام ادغام پوشه ها است. به طور پیش فرض این گزینه در ویندوز ۸ فعال است، یعنی در هنگام مواجه شدن با ادغام دو پوشه هم نام کادری مبتنی بر پیغام خطا ظاهر نمی شود.

لازم به ذکر است همان گونه که در شکل زیر مشاهده می کنید این عمل برای فایل های موجود در پوشه مورد نظر امکان پذیر نیست و اگر فایلی هم نام بین مبدا و مقصد وجود داشته باشد شما با کادر خطا، حاوی جایگزینی فایل هایی با نام های یکسان رو به رو می شوید. حال اگر تیک گزینه “Hide folder merge conflicts” را غیر فعال کنید با کادر خطا مربوط به پوشه نیز مواجه می شوید.

منظور از ناسازگاری ادغام پوشه ها در ویندوز 8 چیست؟

با فعال و یا غیر فعال کردن این گزینه ها، ویندوز ۸ امکان حداقل مواجه شدن با این کادرها را برایمان فراهم کرده است که می توان با در نظر گرفتن نوع انتظار از سیستم گزینه ها را ویرایش کرد.

منظور از ناسازگاری ادغام پوشه ها در ویندوز 8 چیست؟


Comments are closed.