مدیریت آیتم های Startup در ویندوز ۸

زمانی که شما برنامه های مختلفی را در ویندوز ۸ نصب می کنید ممکن است برخی از آنها هنگام Startup ویندوز به صورت خودکار اجرا شوند. این کار باعث می شود تا سرعت کامپیوتر کم شود.

شما می توانید از طریق ابزار System Configuration Utility آیتم های Startup ویندوز را مدیریت کنید تا برنامه هایی که نمی خواهید در زمان Startup اجرا نشوند. برای انجام این کار دستور msconfig را در پنجره Run تایپ کرده و Enter را فشار دهید. سپس به زبانه Startup بروید. همانطور که مشاهده می کنید ابزار msconfig ویندوز ۸ در مقایسه با ویندوز ۷ کمی تغییر کرده است.

مدیریت آیتم های Startup در ویندوز 8

شما برای مدیریت آیتم های Startup باید بر روی گزینه Open Task Manager کلیک کنید و از طریق Task Manager این کار را انجام دهید. شما می توانید از طریق زبانه Startup پنجره Task Manager آیتم های مختف Startup را فعال یا غیرفعال کنید.


Comments are closed.