لیست/شبکه

آرشیو برچسب: تغییر ساعت ویندوز

نمایش ساعت چند کشور در ویندوز ۷

نمایش ساعت چند کشور در ویندوز ۷

آیا می دانید که می توان چندین ساعت را در ویندوز ۷ نمایش داد؟ شما می توانید تا ۳ ساعت مختلف را در System Tray نمایش دهید.