لیست/شبکه

آرشیو برچسب: تکنولوژی

حرکت موس و اجرای برنامه ها به کمک چشم (Tobii Gaze Technology)

حرکت موس و اجرای برنامه ها به کمک چشم (Tobii Gaze Technology)

اجرای برنامه ها در تبلت ها به کمک لمس کردن صفحه ممکن است به زودی کنار گذاشته شود. تکنولوژی Tobii در راه است.