لیست/شبکه

آرشیو برچسب: جدیدترین کلیدهای کسپراسکای

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۹ آبان

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۹ آبان

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۵ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۵ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۰ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۰ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۵ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۵ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.