لیست/شبکه

آرشیو برچسب: حفره امنیتی

سقوط کروم در ۵ دقیقه اول

سقوط کروم در ۵ دقیقه اول

مسابقه Pwn2Own برای کشف حفره های امنیتی مرورگرها در حال برگزاری است. مرورگر کروم در همان ۵ دقیقه ابتدایی سقوط کرد.