لیست/شبکه

آرشیو برچسب: ذخیره فایل های پیوست شده در گوگل درایو

ذخیره فایل های پیوست شده جی میل در Google Drive

ذخیره فایل های پیوست شده جی میل در Google Drive

کاربران جی میل از این پس می توانند فایل هایی که در جی میل پیوست شده اند را در گوگل درایو ذخیره کنند.