لیست/شبکه

آرشیو برچسب: ویرایشگر متن

ویرایشگر متن مخفی در ویندوز

ویرایشگر متن مخفی در ویندوز

اکثر کاربران ویندوز برای ذخیره متن های معمولی و یادداشت های خود از Notepad ویندوز استفاده می کنند. آیا ویندوز ویرایشگر متن دیگری هم دارد؟