لیست/شبکه

آرشیو برچسب: پاک کردن پروفایل

پاک کردن پروفایل کاربران قدیمی به طور خودکار

پاک کردن پروفایل کاربران قدیمی به طور خودکار

به کمک این ویژگی در ویندوز ۷ شما می توانید پروفایل کاربران قدیمی را به طور خودکار پاک کنید.