لیست/شبکه

آرشیو برچسب: پروفایل

پاک کردن پروفایل کاربران قدیمی به طور خودکار

پاک کردن پروفایل کاربران قدیمی به طور خودکار

به کمک این ویژگی در ویندوز ۷ شما می توانید پروفایل کاربران قدیمی را به طور خودکار پاک کنید.

حذف پروفایل شبکه های وایرلس در ویندوز ۷

حذف پروفایل شبکه های وایرلس در ویندوز ۷

در این مقاله چگونگی حذف مشخصات شبکه های وایرلس در ویندوز ۷ را یاد می گیرید.