لیست/شبکه

آرشیو برچسب: CEOP

نسخه سفارشی Internet Explorer 9 مخصوص کودکان

نسخه سفارشی Internet Explorer 9 مخصوص کودکان

به مناسبت روز اینترنت امن شرکت مایکروسافت و CEOP نسخه سفارشی Internet Explorer 9 را برای حفاظت از کودکان در اینترنت منتشر کردند.