لیست/شبکه

آرشیو برچسب: Download TabExplorer

اضافه کردن زبانه ها به Windows Explorer

اضافه کردن زبانه ها به Windows Explorer

یکی از ویژگی هایی که هنوز در Windows Explorer وجود ندارد، امکان استفاده از زبانه (Tab) است. با استفاده از زبانه ها می توان به جای اینکه چندین پنجره را… ادامه مطلب »