لیست/شبکه

آرشیو برچسب: Release date

تاریخ انتشار و نام جدید نسخه بتای ویندوز ۸

تاریخ انتشار و نام جدید نسخه بتای ویندوز ۸

تاریخ انتشار نسخه بتای ویندوز ۸ اعلام شد. همچنین نام جدیدی برای نسخه بتا در نظر گرفته شده است.